ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ.ที.เซฟตี้เซอร์วิส

เป็นตัวแทนศูนย์บริการเซฟทีคัท
ศูนย์บริกาเครื่องตัดไฟเซฟ-ที-คัท ให้บริการตรวจเช็ค ให้คำเเนะนำและวางแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
โปรโมชั่นลดสุดๆพร้อมการติดตั้งประกันเครื่อง 5 ปี ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท พร้อมติดตั้ง

คุณสมบัติคือ

  • ป้องกันไฟฟ้าดูด
  • ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
  • ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • ป้องกันไฟฟ้าเกินกำลัง

ไฟฟ้าดูด คือ มีไฟฟ้ารั่วลงดินโดยผ่านตัว คนหรือสัตว์ เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อลูก หลานหรือคนที่คุณรักไปสัมผัส
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟฟ็ารั่วหรือสัมผัสสาย Line โดยตรง เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรทันทีภายใน 0.04 วินาที ปลอดภัย แม้แต่
เด็กที่มีความต้านทานน้อย

ไฟฟ้ารั่ว คือ มีไฟฟ้ารั่วผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ ถ้ามี กระแสไฟฟ้ารั่วเกินค่าที่ตั้งไว้
จะตัดวงจรทันทีภายใน 0.04วินาที เมื่อมีการสัมผัสอุปกรณ์ ดังกล่าว โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
คนลงดิน (เรียกไฟฟ้าดูด) หากมีปริมาณมากอาจให้เสียชีวิตได้

ไฟฟ้าลัดวงจร คือสายไฟฟ้ามีการสัมผัสกัน โดยตรงระหว่างสาย Line กับ Nuetral หรือ Ground ซึ่งอาจทำให้เกิด
ประกายไฟหรือ ปะทุระเบิดขึ้น อาจเป็นสาเหตุของการเกิด อัคคีภัย และเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เซฟ-ที-คัท
จะตัดวงจรทันทีเมื่อเกิดเหตุดังกล่าว

ไฟฟ้าเกินขนาด คือ มีการใช้ไฟฟ้าเกิน ขนาดพิกัด (Overload) ทำให้เกิดความ ร้อนที่สายไฟและจุดต่อสาย อาจเกิด
การละลายของฉนวนลุกลามให้เกิดอัคคีภัย ได้ เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดพิกัดได้
เซฟ-ที-คัท จะตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดพิกัด

© 2016 ศูนย์เซฟทีคัทไอที.com All Rights Reserved.